Tomt

Köp av tomt

I samband med att du köper tomt för uppförande av hus, bör du se till att ha bygglov. Tomt kan med fördel köpas på annons. Hustillverkare säljer även tomter med förbehåll att du köper ett hus eller bostad av dem.

Fördelen med att köpa en tomt av hustillverkare är att de sköter all administration kring tomten och det är en byggklar tomt du har. Vanligen handlar administrationen om bygglov, vatten- och avloppsdragning och annat som vanligen kräver kontakt med kommun och landsting. Se dock till att det är ett skäligt och marknadsmässigt pris du betalar för tomten. Vilken köpeskilling hustillverkaren har erlagt för tomten kan ge dig en inlick i prisläget!