Mäklare

Många upplever en stor osäkerhet och tveksamhet kring valet av fastighetsmäklare när den egna bostaden ska säljas. Vanligaste orsaken till kundernas ilska och missnöje är frågor kring budgivning. Utgångspriset är lågt för att sedan drivas i höjden. Man talar om s.k. "lockpriser" på hus, villor och bostadsrätter i attraktiva områden.

Under senare år har ingen mäklare varnats för att ha använt orealistiska lockpriser inför en budgivning. Det har då funnits förklaringar till den försiktiga prissättningen som nämnden inte kunnat bortse från. Faktum är att mäklarna har förhållandevis stora rättigheter som aktörer på en fri bostadsmarknad. Det är inte olagligt att sälja en villa för en krona i utgångspris.

Många säljare och köpare i Stockholm, Göteborg, Skåne, Belkinge och Skaraborg ser gärna att mäklarna är tydligare i sin redovisning av vem som ansvarar för vad, som till exempel att man inte tar över kundens undersökningsplikt. Mäklare kan ha ett finger med i spelet även vid försäljning av andra typer av hus; komersiella fastigheter, jordbruk, fritidshus och tomter. Man ska därför inte tro att de enbart är förmedlare av av villa och bostadsrätt. Mäklare förmedlar ibland även bostad i andrahand och byten av bostäder. Då är priset för tjänsterna allt som oftast betydligt lägre.