Lägenhet

Vad som kan betraktas som lägenhet är högst oklart. En villa är en fristående bostad – ett egnahemshus. Ett egnahemshus kan dock ha upplåtelseformen bostadsrätt, medan ett radhus – traditionellt betraktat som en lägenhet – kan ha upplåtelseform som tillåter äganderätt. När man tittar på bostäder ska man således skilja mellan bostadstyp och upplåtelseform. Lägenheter i flerfamiljshus har så gott som aldrig samma upplåtelseform som fristående bostäder av egnahemstyp. En lägenhet är således ett icke fristående utrymme, ofta belägen i ett flerfamiljshus, som är ämnat för bosättning året runt. En inredd bostad i en källare är till exempel inte någon lägenhet eftersom den enligt Socialstyrelsens normer inte är tillåten att benämnas bostad. Samma sak gäller i villor; utrymmet i inredda källare får inte räknas in i bostadens totala boyta. Man måste i sådana fall ange 120 + 120 kvadratmeter i bostadsannonsen. Därmed inte sagt att det är förbjudet att bo i inredda källarutrymmen! Den stora familjen gör alltså klokt i att köpa bostad med inredd källare. Då den inte räknas in i boytan påverkas priset inte heller. En bostad: villa, radhus, eller lägenhet prissätts utifrån boytan ovanför marknivå. Den verkliga boytan är emellertid desto större. Bra att veta för spekulanter av olika bostäder då det gäller att vara sparsam med kontantinsatser och få ut maximalt av sin nyinköpta lägenhet eller villa.