Köpa bostad

Står du i begrepp att köpa en ny bostad? Det första du bör tänka på innan du går på visning är att du har ett lånelöfte från din bank. Om du förfogar över kontanta medel är lånelöftet givetvis överflödigt, men i de flesta fall är det en nödvändighet. Skulle du nämligen ge ett bud som du sedan inte klarar av att betala kan du åläggas en straffavgift som är helt onödig. Du bör även fundera över hur du ska handskas med räntan. Att binda räntan betyder att man säkerställer en viss ränta under bindningstiden. Är räntan exempelvis 5 % för en bindningstid på 3 år så betyder det alltså att du har denna ränta under dessa tre år. Efter de tre åren så omförhandlas lånet. Räntan kan då ha stigit eller sjunkit och du har återigen full valfrihet att välja rörlig eller bunden ränta för din bostad, och för vilken bindningstid du vill. Du bör även tänka på att värdera och besiktiga din bostad innan köpet fullföljs. En besiktningsman måste kontrollera eventuella felaktigheter som kan ha uppstått i din tilltänkta bostad vid exempelvis renovering som inte utförts av behörig fackman. I de flesta fall är sådana renoveringar professionellt utförda, men skulle en olycka, t.ex. en vattenskada, uppstå pga brister i renoveringen täcker inte din hemförsäkring dessa skador. Du kan alltså riskera att köpa en bostad med brister som du själv måste åtgärda. Att köpa bostad är alltid synonymt med att teckna en ny, för bostaden aktuell, hemförsäkring. Jämför och begär offerter från olika försäkringsbolag innan du tecknar din försäkring. Kanske har du bilen försäkrad hos ett bolag och kan därigenom få rabatt på din bostadsrättsförsäkring? Lycka till med ditt köp av bostad!