Jordbruk

Jordbruksfastigheter räknas idag som näringsverksamhet och innehar således F-skattesedel. Att bo på jordbruk innebär ett stort mått av självstyre, då du i princip driver ditt eget företag. En typisk jordbruksfastighet består av ett antal hektar odlingsbar mark eller betesmark. Ifall du inte vill driva ditt eget jordbruk kan du allt som oftast arrendera ut marken till någon annan. Detsamma gäller fähus och eventuella maskiner på gården. Många människor vill bo i en jordbruksfastighet, men har jobb på annat håll och vill inte ägna sin tid åt lantbruksarbete. Det är viktigt att känna till att det finns möjligheter att bo i naturnära miljö, utan binda sig till det arbete som vanligtvis ingår i fastighetens skötsel. Jordbruk är en livsstil, men många jordbrukare – exempelvis mjölkbönder – upplever att de inte kan åka på semester och ständigt är bundna till den egna gården. Detta stämmer till viss del, då en semester innebär anställning av personal som tar hand om gården under tiden. Däremot har mjölkbönder ganska fördelaktiga arbetstider, då de i princip har ledigt mellan mjölkningarna (såvida de inte dessutom har odlingsbar mark). Att vara ”bonde” har dessutom blivit en populär livsstil i samband med dokusåpor av typen ”Bonde söker fru”. Dock är den bild som ges av jordbrukare i sådana ofta glorifierad och föga sanningsenlig.

Jordbruk

Här kan du skapa en kostnadsfri annons för din fastighet eller tomt. Registrera dig som medlem på sidan om du vill sälja eller köpa bostad. Du som redan är registrerad medlem kan skapa en kostnadsfri annons.

Prenumerera på innehåll