Hus

Hus

Det är viktigt att skilja på begreppen hus och bostad. Ett hus kan vara en lada eller stuga medan en bostad, då det används synonymt med hus, självklart betyder bostadshus. Däremot kan en fastighet bestå av t.ex. ett bostadshus och ett eller flera uthus.

Köpa hus

Att köpa hus är för de flesta en av de största affärerna i livet, särskilt om man under en längre tid bott i hyresrätt eller hyrt bostad i andra hand. Därför är det viktigt att husköpet inte sker förhastat. Vi anser att följande faktorer är särskilt viktiga för den som funderar på att köpa hus:

Husets läge

Husets läge är något man som husköpare inte kan ändra på efter att köpet är klubbat. Oavsett om köpet gäller villa, fritidshus, friliggande bostadsrätt, jordbruk eller bara tomter med bygglov är läget a och o. Är tomten insynsskyddad? Går det att sola på somrarna? Finns kollektivtrafik i nära anslutning till huset eller är man i behov av flera fungerande bilar? Det är också viktigt att man kontaktar kommunen och hör sig för vilka planer man har angående nybyggen. Även mindre landsortskommuner kan ha planer på vägbyggen och man ska därför inte låta det skenbara lugnet bedra. Ofta sker fler förändringar i infrastruktur på mindre orter än i städer som Stockholm, Göteborg och tätbefolkade områden som Skåne. Fastighetsskatten kan ibland ha anknytning till husets läge. Hör dig noga för med husägaren hur hög fastighetsskatten är innan försäljningen.

Tvingas du att sälja bostad?

Om du lever som gift eller i ett samboförhållande bör du se till att du har råd att bo kvar i ditt hus även om din partner avlider. I annat fall kan du tvingas sälja din bostad. Om det rör sig om en bostadsrätt kan du kanske inte klara av såväl månadsavgifter som amortering på egen hand. Kan du då få ut ett sådant pris att du klarar av att släcka skulden? Du gör klokt i att teckna livförsäkringar som betalar ut stora engångssummor . Om du enbart är sambo är det viktigt att du anger förmånstagare. Att regelbundet låta en mäklare värdera ditt hus är inte alls tokigt. På så sätt har du alltid koll på läget!

Amortera lånen på ditt hus

Du gör klokt i att amortera lånen med högst ränta först. Ha en kombination av rörlig och bunden ränta. Undersök vilket kreditinstitut som erbjuder bäst alternativ. Att låna till en bostadsrätt ställer andra krav på amorteringstid än att låna till en villa eller ett jordbruk.