Bostadsrätt

Bostadsrätt är en upplåtelseform vars popularitet ökat under de senaste årtiondena i Sverige. Ökningen beror främst på att hyresrätter omvandlats till bostadsrätter i takt med privatiseringen av allmännyttans lägenhetsbestånd. Upplåtelseformen går ut på att den boende äger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid förutsatt att bostadsrätten används för icke-kommersiella ändamål. Lägenhetsinnehavaren äger inte själva lägenheten, utan snarare en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger själva lägenheten. Lägenhetsinnehavaren kan således inte sälja lägenheten utan snarare överlåta den till en ny bostadsrättsinnehavare. Ofta kallas lägenhetsöverlåtelser, även i stadgarna, för lägenhetsförsäljningar trots att själva lägenheten aldrig saluförs i juridisk bemärkelse. I våra nordiska grannländer finns, förutom bostadsrättslägenheter, även så kallade ägarlägenheter. Tack vare denna upplåtelseform kan lägenhetsinnehavaren äga sitt eget boende utan att vara medlem i någon bostadsrättsförening. Ej heller behöver lägenhetsinnehavaren betala någon årsavgift till bostadsrättsföreningen. Den som äger en ägarlägenhet betalar istället för förbrukningsmaterial, VA-avgifter samt underhåll som i en bostadsrättsförening skulle bekostas av föreningens gemensamma likviditet. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ansvara för lägenhetens inre delar, men till skillnad från ägarlägenheterna – där innehavarna står för såväl yttre som inre underhåll – måste bostadsrättsinnehavaren hålla till godo med att låta föreningen stå för målning av fasader, eventuella fönsterbyten och ventilationskontroll. Stambyten ingår i regel i en bostadsrättsförenings underhållsansvar, men den som äger sin lägenhet måste själva bekosta den del av stambytet som omfattas av den egna bostaden. Att samordna ett eventuellt stambyte med grannar är alltså ägarens ansvar. Upplåtelseformen ägarlägenhet kommer att komma även till Sverige. Den kommer inte att ersätta bostadsrätterna utan fungera som ytterligare en i raden av upplåtelseformer som existerar på den svenska bostadsmarknaden. Sammanfattningsvis är bostadsrätt således inte en egendom vilket felaktigt antyds i de fall då bostadsrätter är ”till salu”.

Bostadsrätt

Skötsam Tjej söker lägenhet

Skötsam Tjej söker lägenhet

Jag är en skötsam icke rökande tjej på 20 år som skulle vilja hyra lägenhet (andra han ok!) på 1-2 rum om 6 mån eller mer.

Prenumerera på innehåll
Bostadsrätt är en typ av lägenhet. Här kan du lägga till din annons om bostadsrätter. Alla kan göra det helt utan kostnad.