Bostad Göteborg

Bostäder i Göteborg är inte på något sätt avvikande från bostäder i övriga delar av landet avseende upplåtelseform. Samma upplåtelseformer existerar i Göteborg som i övriga delar av landet. Upplåtelseformen hyresrätt är dock något vanligare i Göteborg än i övriga svenska storstäder. Anledningen är att allmännyttan inte är privatiserad i lika stor omfattning som i exempelvis Stockholm. Den troligaste orsaken är att Göteborg har en socialdemokratisk majoritet till skillnad från Stockholm där moderaterna dominerar på den kommunalpolitiska arenan. Göteborgarna är dessutom något mera trångbodda än svenskarna i övrigt, vilket dock är ett vanligt fenomen i storstadsregioner. Göteborg har flera stora områden utanför stadskärnan som byggts under det så kallade miljonprogrammet. Dessa områden har delvis förslummats eller förfallit under årtionden av besparningar och invandring från krigsdrabbade områden i Asien och Sydösteuropa. Göteborgs invånare kan dock njuta av en frisk Atlantluft och ett dricksvatten som är förhållandevis fri från kemikalier och klor. Bostäder i Göteborg är dyra att köpa och löneläget är inte sådant att en prisskillnad på flera hundra procent jämfört med landsbygden alltid är motiverad. Göteborgarna kan dock spara pengar på att åka kollektivt. Göteborg är vid sidan av Norrköping den enda stad i Sverige som har en fungerande spårvagnstrafik. Bussar och lokaltåg fungerar som komplement till de dominerande spårvagnarna.

Bostad Göteborg

student söker lägenhet i Göteborg

student söker lägenhet i Göteborg

Jag är en student på 24 år som söker lägenhet i Göteborg senast september 09.
Är lugn och skötsam och har inga ekonomiska problem

Prenumerera på innehåll