Bostad andrahand

Bostad andrahand

Hyresgästen vill allt som oftast se bostadens skick och få kännedom om hyrestid, eventuella tillstånd och eventuella krav från hyresvärden. En hyresvärd får ställa krav på sin hyresgäst beträffande exempelvis inkomst. Som blivande hyresgäst av en lägenhet gör du därför klokt i att sammanställa en lista med referenser från tidigare hyresvärdar samt inkomstuppgifter. Du som hyresgäst bör alltid se till att hyresvärden förser dig med kvitto på erlagd betalning för bostaden som uthyres i andra hand.

När du hyr ut en bostad i andra hand måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ge dig tillstånd att hyra ut din bostad. Är det fråga om ett rum eller en del av din lägenhet, villa eller fritidshus som uthyrningen avser, behövs inget sådant tillstånd.

Hyran i en bostad som uthyrs i andra hand ska vara acceptabel. I de fall uthyrningen berör en hyresrätt inte ta ut högre hyra än den som hyresvärden anger. Vid uthyrning av en bostadsrätt skall du jämföra din bostad med likvärdig hyresbostad. Detta kan du göra med hjälp av vår förteckning över de lokala bostadsbolagen som allmännyttan tillhandahåller.

Viktigt om bostad andrahand

Alla fall av överhyror granskas, efter anmälan, av Hyresnämnden. Om du som hyresgäst av en bostad i andra hand anser att du blir utsatt för överhyra, bör du självklart göra en anmälan till Hyresnämnden.
Som hyresgäst bör du tänka på att lägenheten du hyr i andra hand inte hyrs ut utan avtal och tillstånd. Om endera saknas, kan du som hyresgäst nödgas flytta från din bostad utan krav på uppsägningstid.

I de fall du avser sälja bostad och denna är uthyrd i andra hand, är det viktigt att du säger upp hyresgästen i enlighet med avtalet om uppsägningstid. Annars kan du tvingas att skjuta upp försäljningen.